Adana FM
Adana FM

DOLAR

32,8221

EURO

35,1421

ALTIN

2.449,46

BIST

10.771,36

Araç şarj istasyonlarına 20 milyon TL geri ödemesiz destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin …

Araç şarj istasyonlarına 20 milyon TL geri ödemesiz destek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımlarına, yatırım bedelinin yüzde 75’ine ve 20 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanacak. Bu projeler için işletme gideri desteği uygulanmayacak.

Bu kapsamda destek programından yararlanılarak alınan makine ve teçhizat için destekten yararlanmada 3 yıl olarak öngörülen satılamama kiralanamama ve devredilememeye yönelik sınırlama, makine ve teçhizatın kullanım yeri ve amacı değişmemek kaydıyla 1 yıl olarak uygulanacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın teknolojik ürün yatırım destek programı hakkında yönetmelikte değişiklikler yapan yönetmeliği Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIMLARINA 10 MİLYON TL

Bu kapsamda, kamu kurum ve kuruluşlar ile vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara veya TÜBİTAK tarafından onaylanan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlara da proje bedelinin yüzde 60’ına ve 10 milyon TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanacak.

Kapsama şunlar da girecek: Teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede başlatıp sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler ile ilgili üretime yönelik yatırımlar, kamu araştırma altyapılarında ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler.

İşletmenin talep etmesi halinde makine ve teçhizat desteği kapsamında tanımlanan destek tutarının yüzde 25’ine kadar teminat karşılığında ön ödeme yapılabilecek. Düzenlemeyle makine ve teçhizat üzerinde çalışan yazılım giderleri de destekleme kapsamına dahil edildi.

Makine ve teçhizat desteği sağlanacak yatırım projeleri için destek süresi, Sanayi Bakanlığı ile işletme arasında yapılan sözleşmenin imza tarihinden başlayarak en fazla 36 ay olarak belirlendi. Uygun görülmesi halinde bir defaya mahsus 6 aya kadar ek süre verilebilecek.

DESTEK İÇİN BAKANLIK ÇAĞRI YAPABİLECEK

Buna göre, yatırım konusu teknolojik ürünün, yurt içinde üretime ilk defa konu olması veya mevcut üretiminin yurt içi pazar ihtiyacını karşılamada büyük oranda yetersiz olması halinde Sanayi Bakanlığınca sayılan yatırımlar için destek başvurularına ilişkin çağrı duyurusu yapılacak.

Destek başvurusu çağrıları; bakanlıkça belirlenecek teknoloji alanlarında yatırımcıların sunacakları ürün veya hizmetler için yatırım projelerinin veya sektörel, bölgesel veya ulusal ihtiyaçların giderilmesi amacıyla Bakanlık tarafından yeri, kapasitesi, teknik özellikleri gibi detayları belirlenmiş yatırım konularına ilişkin yatırım projelerinin desteklenmesine yönelik olabilecek. Bakanlıkça, sözleşme imzalanacak yatırımcıdan destek tutarının %6’sına kadar kesin teminat mektubu alınabilecek.

Bakanlık, yatırım projelerine sağlanacak makine ve teçhizat desteği oranlarını veya destek üst limitini, yukarıda belirlenen üst sınırlar içinde kalmak kaydıyla çağrı özelinde belirlemeye ve çağrı özelinde belirlenecek kriterlere göre farklılaştırmaya yetkili olacak.

Çağrı duyurusunda belirlenen destek oranı ve destek üst limiti dâhilinde kalmak kaydıyla yatırımcı tarafından talep edilen tutarlar, Değerlendirme Komisyonu kararı ile destek tutarı olarak uygulanabilecek.

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü, yatırımların çağrı amaçlarına uygun şekilde tamamlanmaması durumunda sözleşmede belirlenen yaptırımları uygulamaya veya sözleşmeyi sona erdirmeye, destek oranı ve miktarını azaltmaya veya sıfırlamaya yetkili olacak. (REUTERS)