Adana FM
Adana FM

DOLAR

32,5347

EURO

34,8622

ALTIN

2.422,43

BIST

9.703,41

Otomotiv sanayicilerinden iklim krizi vurgusu: Rekabeti şekillendirecek

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından yayınlanan Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nda iklim krizinin etkilerine değinerek üye …

Otomotiv sanayicilerinden iklim krizi vurgusu: Rekabeti şekillendirecek

Otomotiv Sanayii Derneği tarafından yayınlanan Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nda iklim krizinin etkilerine değinerek üye firmaların bu konuda yaptığı çalışmalar aktarıldı. Raporda iklim odaklı politikaların ülkelerin rekabetçiliklerinin yeniden şekillenmesine sebep olacağı belirtildi.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), Otomotiv Ana Sanayi Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınladı.

“Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında AB’nin 2050’de iklim nötr olma hedefinin yanında ayrıca sıfır kirlilik hedefi de bulunmaktadır” açıklamasının yer aldığı raporda, “Yeni yatırımlar ve iyileştirme çalışmaları ile otomobil üretim tesislerinin boyahane uçucu organik bileşik parametresi 2010-2020 arasında yüzde 17 oranında azaltılmıştır. Üye tesislerimiz, su teknolojileri yatırımları ile 2020’de 300 bin metreküpten fazla atık suyu geri kazanarak yeniden kullanmıştır” açıklaması yapıldı.

Raporda, OSD üyelerinin Ar-Ge merkezlerinin 2020 yılı itibarıyla 2,4 milyar TL tutarında Ar-Ge harcaması gerçekleştirdiği belirtildi. Raporun “Tedarik Sanayii ve Değer Zinciri” başlıklı bölümünde de Türkiye’nin ulaştığı başarılı ve rekabetçi konumda tedarik sanayiinin kritik bir role sahip olduğu vurgulanarak, “Tedarik sanayinin dönüşen ürün gruplarını en hızlı, en güvenilir ve en rekabetçi şekilde devreye alması gereklidir” denildi.

İKLİM KRİZİ İLE MÜCADELE

“Çevre Performansı” başlıklı bölümde ise iklim değişikliğinin, tüm insanlık için önemli bir risk faktörü olduğu, küresel riskler içinde çevresel sorunların ön plana çıktığı belirtilerek, Paris Anlaşması ile ortaya konan küresel ısınmanın 1,5°C’nin altında tutulması hedefine ulaşılamaması halinde, iklim krizinin çok ciddi ekonomik, sosyal ve çevresel sonuçlarının olacağı vurgulandı.

AB’nin 2050 karbon nötr ve Türkiye’nin 2053 net sıfır hedeflerini iklim krizi ile mücadele yönünde önemli adımlar olarak gören OSD’nin bu raporunda, Avrupa Yeşil Mutabakatı ile ulaşım, binalar, tarım, sanayi, finans, dış ticaret vb. alanlarda önemli bir dönüşüm olacağı hem AB hem de Türkiye’deki tüm bu gelişmelerin OSD tarafından yakinen takip edildiği aktarıldı.

Raporun “Ürün Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) ve Karbon Ayak İzi” başlıklı bölümünde ise “LCA’ya göre bir aracın karbon ayak izi etkisinin yaklaşık yüzde 70’ini kullanım aşaması oluşturmaktadır. Üretici firmalarımız çevreye olan etkilerini azaltmak için üretim aşamasında kaynak ve enerji verimliliğinin öneminin bilincinde faaliyetlerini sürdürmektedir” ifadeleri kullanıldı.

“Avrupa Yeşil Mutabakatı kapsamında AB’nin 2050’de iklim nötr olma hedefinin yanında ayrıca sıfır kirlilik hedefi de bulunmaktadır” açıklamasının yer aldığı raporda, “Yeni yatırımlar ve iyileştirme çalışmaları ile otomobil üretim  tesislerinin boyahane uçucu organik bileşik parametresi 2010-2020 arasında yüzde 17 oranında azaltılmıştır. Üye tesislerimiz, su teknolojileri yatırımları ile 2020’de 300 bin metreküpten fazla atık suyu geri kazanarak yeniden kullanmıştır” açıklaması yapıldı.

‘İKLİM POLİTİKALARI REKABETİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİYOR’

Haydar Yengiün

Rapor ile ilgili açıklamalarda bulunan OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, bu çalışmanın diğer sanayi kolları için de örnek teşkil edeceğini belirterek, “Dünya genelindeki otomotiv sektör temsilcisi dernekler nezdinde örnekleri çok sınırlı olan bu çalışmayı, Türkiye adına önemli bir adım olarak görüyoruz. Bu raporun, çok paydaşlı bir sektör olan otomotivi her yönüyle değerlendiren çok boyutlu bir referans olacağına inanıyorum” dedi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı ile hız kazanan iklim odaklı politikaların ülkelerin rekabetçiliklerinin yeniden şekillenmesine sebep olacağını vurgulayan Yenigün, geçiş sürecinin başarı ile yönetilmesinde bütüncül politikalarının gerekli olduğunu söyledi.

Otomotiv sanayiinin nitelikli insan gücü, Ar-Ge ve üretimdeki yüksek yetkinlik seviyesi  ile küresel otomotiv sanayiinde ön plana çıktığını belirten Yenigün, “Ülkemizde otomotiv ana sanayi tesislerinin Avrupa’daki tesislere göre nispeten yeni olması ve en iyi teknolojilerin uygulanması ile çevresel performansımız Avrupa’daki tesisler ile yarışır durumda” dedi.