Adana FM
Adana FM

DOLAR

32,8872

EURO

35,8430

ALTIN

2.532,15

BIST

11.172,75

Yatay geçiş başvuruları 11 Nisan’da başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, Ukrayna’daki savaştan kaçarak ülkemize gelen öğrencilerin üniversitelere yatay geçiş ve …

Yatay geçiş başvuruları 11 Nisan’da başlıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar, Ukrayna’daki savaştan kaçarak ülkemize gelen öğrencilerin üniversitelere yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarını açıklayarak, “Ukrayna’dan gelen gençlerimiz zor bir süreçten geçtiler ve geçmektedirler. Biz bunun farkındayız. Onlar için çözümler ürettik. Başvurular 11-15 Nisan tarihleri arasında başlıyor” dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) İstanbul Üniversitesi Rektörlük binasında Ukrayna’dan gelen öğrencilerin yatay geçiş ve özel öğrencilik şartlarının açıklandığı bir basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen basın toplantısına YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak, YÖK Başkanvekili Prof. DR. M.İ. Safa Kapıcıoğlu, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Genel Sekreteri Süleyman Necati Akçeşme, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ömer Açıkgöz, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Metin Topçuoğlu da katıldı.

“ONLAR İÇİN ÇÖZÜMLER ÜRETTİK”

Toplantıda Ukrayna’dan gelen öğrencilere yönelik açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, “Tüm öğrencilerimizin eğitimlerini kesintisiz devam ettirebilmeleri için üniversitelerimiz kontenjanlar dahil gerekli altyapı çalışmalarını tamamladılar. Türkiye yükseköğretim sistemi, bu öğrencilerimizin öğrenimlerinin devamına imkan sağlayacak bir kapasiteye sahiptir. Ukrayna’dan gelen gençlerimiz zor bir süreçten geçtiler ve geçmektedirler. Biz bunun farkındayız. Onlar için çözümler ürettik. Bununla birlikte, bugün açıkladığımız çözümlerin, Türkiye’de zorlu bir sınav sonucunda bir yükseköğretim programına yerleşme hakkı elde etmiş öğrencilerimizi ve birkaç ay sonra yükseköğretim kurumları sınavına girecek adaylarımızı da kaygılandırmayacağını sizlerle paylaşabilirim. Yükseköğretim Kurulu olarak sahip olduğumuz mekanizmalar ve bu çerçevede gerek eğitimlerini yarıda bırakmak zorunda kalan öğrencilerimizin eğitimlerini devam ettirmek için gerekse de merkezi sınavlarla ülkemizdeki üniversitelerde kontenjanlara yerleşen ve yerleşecek öğrencilerimizin haklarını korumak için yeterlidir” dedi.

ÖĞRENCİ KAYITLI OLDUĞU PROGRAMDA EN AZ BİRİNCİ SINIFA DEVAM EDİYOR OLMALI

Ukrayna’dan gelen öğrencilerin yatay geçiş haklarına ilişkin açıklamalarda bulunan YÖK Başkanı Prof.Dr. Erol Özvar ,”Ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş yapabilmek için yurt dışında kayıtlı olunan yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve öğrencinin hazırlık sınıfı hariç kayıtlı olduğu programda en az birinci sınıfa devam ediyor olması gerekmektedir. Kurulumuzca tanınan Ukrayna üniversitelerinin isimleri Başkanlığımız internet sayfasında yer almaktadır. Üniversitelerimiz, Ukrayna’daki tanınan yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim programlarına 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve önceki eğitim ve öğretim dönemlerinde kayıt yaptırmış ve kendilerine yatay geçiş başvurusunda bulunmuş olan öğrencilerin kabulünde (Ukrayna’daki yükseköğretim kurumunun diploma programına) kayıt yaptırdıkları döneme ait ÖSYS-YKS kılavuzunda ilan edilen şartları sağlayıp sağlamadıklarını dikkate alarak değerlendirme yapacaklardır. Öğrencilerin yatay geçiş başvurularında kullanılmak üzere ülkemizdeki her bir diploma programının kontenjanı yükseköğretim kurumlarımız tarafından ayrıca belirlenecektir. Belirlenecek kontenjanlar, bir diploma programında sınıf ayırımı gözetilmeksizin ortaöğretimini ülkemizde tamamlayan öğrenciler için toplam 40’ı, ortaöğretimini yurt dışında tamamlayanlar ile yabancı uyruklu öğrenciler için ise 20’yi geçemez. Öğrencilerin yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde, üniversitelerimiz kayıtları sırasında esas alınan ulusal ve uluslararası sınavlardaki puan üstünlüğünü dikkate alacaklardır. Yükseköğretim kurumları üniversitelerimiz, yatay geçiş yoluyla yerleşme hakkı kazanan öğrencilerin Ukrayna’daki yükseköğretim kurumlarından almış oldukları ders ve kredileri her bir program bazında intibak komisyonları marifetiyle değerlendirme yaparak ilgili sınıflara yerleştirme yapacaktır. Meslek icrasına ilişkin diploma programlarında (tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, hemşirelik ve klinik uygulaması olan diğer sağlık programları, mühendislik, mimarlık, öğretmenlik ve hukuk) öğrencinin intibakının yapılacağı sınıf ve alt sınıflara ilişkin teorik, uygulamalı ders kazanımları ve yeterlilikleri, yükseköğretim kurumları tarafından ayrıca ölçme ve değerlendirme yoluyla tespit edilecek ve intibak komisyonları marifetiyle uygun sınıflara yerleştirilecektir. Öğrencilerin Ukrayna’da öğrenim gördüğü diploma programının ülkemizde eşdeğerinin bulunmaması halinde, ilgili programın ders kazanımları ve içerikleri üniversitenin mer’i mevzuatı çerçevesinde değerlendirilerek intibak komisyonları marifetiyle en yakın diploma programına yerleştirilir. Yükseköğretim kurumları, ihtimal suiistimalleri önlemek bakımından, öğrencilerin yatay geçiş başvurularında ibraz etmesi gereken ancak olağanüstü şartlar nedeniyle ibraz edilemeyen ve kişinin öğrenciliğini kanıtlayan belgeleri (öğrenci belgesi, transkript belgesi, pasaport, emniyetten alınan giriş-çıkış kayıtları ) denetim süreçlerinde hazır bulundurulmak üzere en kısa sürede temin ve muhafaza etmekle yükümlüdür” diye konuştu.

“HER BİR DİPLOMA PROGRAMI İÇİN 40 ÖĞRENCİYİ AŞAMAZ”

Özel öğrencilik şartlarının detaylarını aktaran Prof. Dr. Özvar, “ Ukrayna’da bir üniversiteye kayıtlı olup, yatay geçiş değil de, Türkiye’de özel öğrencilik statüsünden faydalanmak isteyen adaylar için de gerekli kolaylıkları sağladık. Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün veya yaygın bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir. Özel öğrencilik hakkından yararlanılabilmesi için öğrencinin, en az birinci sınıfa devam ediyor olması gerekir. Bir yükseköğretim kurumunun hazırlık sınıfına kayıt olmak tek başına ülkemizdeki bir diploma programında özel öğrencilik imkanından yararlanma hakkı vermez. Özel öğrenci, yükseköğretim kurumlarının önlisans, lisans ve lisansüstü eğitim- öğretim ve sınav yönetmelikleri çerçevesinde yetkili kurulları tarafından belirlenen ücreti ödemekle yükümlüdür. Vakıf yükseköğretim kurumları özel öğrencilerden, özel öğrencilik talebinde bulunulan diploma programına kayıtlı Türk vatandaşı öğrencilerin dönem başına ödediği ücretten fazlasını talep edemez. Bir yükseköğretim kurumunda özel öğrencilikten yararlanan Türk vatandaşı öğrenci sayısı, her bir diploma programı için 40 öğrenciyi aşamaz. Ukrayna’da eğitim-öğretim görürken yaşanan durum dolayısıyla öğrenciliğine ülkemizde devam etmek isteyen yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili olarak yükseköğretim kurumlarımız, kendi mevzuatlarındaki şartlar çerçevesinde değerlendirme yapma yetkisine sahiptirler” dedi.

“BAŞVURULAR 11-15 NİSAN TARİHLERİ ARASINDA”

Prof. Dr. Özvar, devamla; “Öğrencilerin 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar yatay geçiş için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapması gerekmektedir.21-22 Nisan 2022 tarihlerinde mesai saati bitimine kadar asil adayların kayıtları yapılacaktır. Boş kontenjan kalması durumunda, yedek aday listesi yükseköğretim kurumlarının internet sayfalarında 23 Nisan 2022 günü ilan edilerek yedek aday kayıtları, 25 Nisan 2020 günü mesai saati bitimine kadar yapılacaktır. Her ne sebeple olursa olsun ilan edilen tarihlerde ilgili programlara kayıt yaptırmayan adaylar bu haklarından vazgeçmiş sayılacaktır. Yatay geçiş hakkı elde edememiş ancak Ukrayna’daki bir yükseköğretim kurumunun örgün bir eğitim programında kayıtlı olan öğrenciler, ülkemizdeki yükseköğretim kurumlarında; açıköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ise ülkemizdeki açıköğretim programlarında özel öğrenci statüsünde eğitim ve öğretimlerine devam edebileceklerdir.2021-2022 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ve öncesinde Ukrayna’daki tanınan bir yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış ve yatay geçiş şartlarını sağlayamayan öğrencilerin ise 11-15 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar özel öğrencilik için başvuru yapmaları gerekmektedir. Yatay geçiş başvurusu yapan ancak yararlanamayan öğrencilerin ise 26-29 Nisan 2022 tarihlerinde mesai bitimine kadar özel öğrencilik için gerekli belgelerle beraber ilgili yükseköğretim kurumlarına başvuru yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı. İHA